Độ dày bạn có thể làm là bao nhiêu?

2022-05-17

Q: Độ dày bạn có thể làm là bao nhiêu?


A: Chúng tôi có thể làm độ dày từ 0,3mm - 3mm.

  • QR