Bạn có chấp nhận tùy chỉnh không?

2022-05-17

Q: Bạn có chấp nhận tùy chỉnh không?


A: Vâng. chúng tôi có thể tùy chỉnh cho khách hàng của chúng tôi về độ dày, kích thước và màu sắc khác nhau.


  • QR