Bạn có mục tiêu bán hàng đã hoàn thành yêu cầu số lượng cho nhà phân phối?

2022-05-17

Q: Bạn có mục tiêu bán hàng đã hoàn thành yêu cầu số lượng cho nhà phân phối?


A: Yêu cầu q'ty của chúng tôi đối với nhà phân phối là 30000 / năm.

Trước:KHÔNG
  • QR